แบ่งปันฟรี!! สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ plugged coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องผังงานโปรแกรม ( Flowchart) โดยนายณัฐพล แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
แบ่งปันฟรี!! สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ plugged coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องผังงานโปรแกรม ( Flowchart) โดยนายณัฐพล แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

แบ่งปันฟรี!! สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ plugged coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องผังงานโปรแกรม ( Flowchart) โดยนายณัฐพล แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

แบ่งปันฟรี!! สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ plugged coding สื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องผังงานโปรแกรม ( Flowchart)

แบ่งปันฟรี!! สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ plugged coding รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องผังงานโปรแกรม ( Flowchart) โดยนายณัฐพล แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 2

สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ https://forms.gle/LPMhzKC1rB5AAKMS7
สื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องผังงานโปรแกรม ( Flowchart)

ปล. (CC-BY-NC-SA) : อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน

ขอบคุณ : Facebook ครูแชมป์แบ่งปันสื่อคอมพิวเตอร์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่