หน้าแรก เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม

338
0
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม

ใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) จัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดไมโครบิต ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม 3

ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม 4

Input ศึกษาข้อมูลความรู้ ในการสร้างชิ้นงาน/นวัตกรรมจากบอร์ด KidBright, ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL), ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Coding, จัดทำ จัดหาสื่อการเรียนรู้  และและการบูรณาการ

Process : P คือ การออกแบบกิจกรรม โดยจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

               D คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) การสอนทำโดยกระบวนการ 8 ข้อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียน   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันประเมินชิ้นงานนักเรียน โดยเพื่อน 

               C คือ การติดตามและประเมินผล 

               A คือ ปรับปรุงชิ้นงาน เผยแพร่ชิ้นงานนักเรียน และนำชิ้นงานนักเรียนไปใช้แก้ปัญหา บริการสังคม

Output : นักเรียนมีชิ้นงาน/ นวัตกรรม

Outcome : นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผลการดำเนินงาน

นักเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สร้างชิ้นงานนวัตกรรม และมีทักษะการนำเสนอ เป็นแบบอย่างกับนักเรียนคนอื่น/โรงเรียนอื่นได้

บทความก่อนหน้านี้สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์
บทความถัดไปกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ ปลายมกราคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่