เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง
เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง "ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART" สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม โดยครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม

เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม โดยครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม

เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva แจกฟรี..แม่แบบบอร์ดเกม สามารถแก้ไขผ่าน Canva เรื่อง “ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART” สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม
เนื่องจากธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงห้องเรียนจึงจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม โดยครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม
เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม โดยครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม 4
เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม โดยครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม
เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม โดยครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม 5
เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง "ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART" สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม โดยครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม
เผยแพร่สื่อการสอน แก้ไขด้วยCanva เรื่อง ขี่รถม้ากิ๋นอาหารเมืองเหนือ FLOWCHART สร้างการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม โดยครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม 6

สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ https://forms.gle/XbvmpLDycsArctTm9

ขอบคุณที่มา :: ครูอะรอมออมแอมแบ่งปันสื่อคอม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่