ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงาน id plan ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้ โดยครูอัฐพิญญา คำมาโฮม
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงาน id plan ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้ โดยครูอัฐพิญญา คำมาโฮม

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงาน id plan ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้ โดยครูอัฐพิญญา คำมาโฮม

      ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan และเมื่อพัฒนาตนเองทำแผนพัฒนาตนเองเสร็จแล้วจึงได้รายงานผลการพัฒนาตนเองตามเอกสารดังแนบในรายงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงาน id plan ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้ โดยครูอัฐพิญญา คำมาโฮม
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงาน id plan ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้ โดยครูอัฐพิญญา คำมาโฮม
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงาน id plan ไฟล์ word *.doc แก้ไขได้ โดยครูอัฐพิญญา คำมาโฮม 3

ขอบคุณที่มา : Facebook วิทยฐานะออนไลน์ by krooduan

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่