แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู

วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ให้คุณครูนำไปใช้ในการเรียนการสอน สั่งงานผ่านออนไลน์

1. Google Classroom

Google Classroom
Google Classroom

คือ เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google Docs,Drive และ Gmail โดยครูสามารถ สั่งงาน ทำแบบทดสอบ พร้อมให้คะแนนตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา  

Google Classroom
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู 12

เข้าใช้งานได้ที่  https://classroom.google.com

2. PLOOK CLASSROOM จากทรูปลูกปัญญา

PLOOK CLASSROOM
PLOOK CLASSROOM

Plook Classroom เป็น ห้องเรียนออนไลน์ พัฒนาโดยเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ที่สร้างขึ้นเพื่อคุณครูและนักเรียนที่ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย Plook Classroom เปรียบเสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่คุณครูสามารถเข้าไปใช้งานโดยการสั่งบทเรียน สั่งงาน สั่งการบ้านให้นักเรียน และนักเรียนเข้าไปทำแบบฝึกหัด และเรียนตามบทเรียนที่ครูจัดไว้ให้ โดย Plook Classroom จะทำงานร่วมกับระบบคลังความรู้ และคลังข้อสอบของเว็บไซต์ ได้อีกด้วย #เจ๋งอ่ะ

PLOOK CLASSROOM
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู 13

ทั้งนี้คุณครูสามารถสร้างตัวเนื้อหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง หรือจะเข้าไปใช้งานระบบคลังความรู้ และคลังข้อสอบของเว็บไซต์ที่จัดไว้ให้คุณครูเลือกอย่างมากมาย 

เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.trueplookpanya.com/classroom

3. Nearpod

Nearpod
แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู 14

Nearpod เป็นแอปพลิเคชันสําหรับบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน จากเครื่องของครูไปแสดงยังอุปกรณ์ของนักเรียน โดยจะเป็นเครื่องมือสร้างงานนําเสนอแบบ Interactive ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Tablet ,Smartphone,คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์กับครูผู้สอน เช่น การส่งภาพ slide วิดีโอ และเว็บเพจ จากเครื่องของครูไปยังเครื่องของนักเรียนได้แบบ real time การเช็คชื่อ การสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินรวมถึงการสร้าง homework ให้นักเรียนสามารถนําไปศึกษาเรียนรู้นอกเวลา และทําแบบฝึกหัดท้ายบท

โดยระบบจะสร้างรายงานแจ้งผลให้ครูผู้สอนทราบได้ทันทีว่ามีใครส่งหรือยังไม่ส่งงานบ้าง พร้อมวิเคราะห์คะแนนเป็นกราฟให้อัตโนมัติ ครูจะเป็นผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนจากทางคอมพิวเตอร์ Tablet ,Smartphone หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงเท่านั้น ส่วนนักเรียนรอรับรหัสจากทางผู้สอน เพื่อทําการเข้าเรียนจากสื่อการเรียนการสอนแบบ real time เมื่อครูทําการเริ่มสอนในวิชานั้น #ล้ำไปอีก

แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู 15

เข้าใช้งานได้ที่ : https://nearpod.com

4. Edmodo

Edmodo

Edmodo คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการศึกษา ที่ัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะการศึกษา คล้ายกับ Facebook เหมาะสำหรับครู นักเรียนในโรงเรียน หรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข้อความ แชร์สื่อสำหรับชั้นเรียน และให้การเรียนรู้เข้าถึงได้จากทุกที่ ทำงานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา ครูสามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรดของนักเรียนได้ สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือใช้ระดมความคิดกันได้

แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู 16

เข้าใช้งานได้ที่ : https://new.edmodo.com

5. Schoology

Schoology

Schoology คือ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (LMS) มีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ (Materials) การติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน การกำาหนดตารางเวลาปฏิทินต่างๆ (Attendance) ที่ผู้เรียนจะต้องทราบ สามารถสร้างข้อสอบได้หลายแบบ เช่น ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบเติมคำ แบบเขียนบรรยาย ฯลฯ มีระบบเกรด Grade book ที่ใช้สําาหรับดูพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน สามารถใช้งาน เว็บไซต์ Schoology ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับการใช้งานใน Smartphone ทั้งในระบบ iOS และ Android

แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู 17

เข้าใช้งานที่ : https://www.schoology.com

6. Seesaw

แนะนำ 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู 18

Seesaw คือ แอปพลิเคชั่นที่จะช่วยเตือนความจำว่า สั่งงานอะไรไปบ้าง ส่งเมื่อไหร่ และเรายังสามารถรู้ได้ว่า นักเรียนคนใดส่งงานของเราแล้วบ้าง นักเรียนก็สามารถทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้เลย และยังสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ซึ่งครูสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที แจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองอัพเดตพัฒนาการและกิจกรรมของเด็กในแต่ละวันได้ 

เข้าใช้งานได้ที่  https://web.seesaw.me/

อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่