แนะนำศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของการกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยการประสาน รวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากทุกหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ หรือกระทรวงมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบัน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากการดำเนินการในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการยังพบปัญหาที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขประกอบด้วย ดังนี้

1.1 ระบบฐานข้อมูลกลางของ ศธ. และขององค์กรหลัก/หน่วยงานเป็นแบบ Off-Line ทำให้มีข้อมูลไม่สอดคล้องตรงกัน การจัดส่งข้อมูลระหว่างกันมีความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดมาก
1.2 ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนกันเมื่อนำข้อมูลของแต่ละองค์กรหลัก/หน่วยงานมารวบรวมให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน
1.3 ข้อมูลที่จัดส่งมีความล่าช้าเนื่องจากองค์กรหลัก/หน่วยงานต้องรอจนได้ข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงจะจัดส่งให้กระทรวง ศธ.
1.4 รูปแบบของข้อมูลขององค์กรหลัก/หน่วยงานไม่เป็นไปข้อกำหนดทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง) ต้องใช้เวลามากในการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล

วัตถุประสงค์ของศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา

2.1 เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด

2.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรหลัก โดยระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบ Near Real Time

2.3 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด

ประสิทธิภาพของระบบ  

บทความก่อนหน้านี้แนะนำ Padlet เว็บไซต์ช่วยระดมความคิดของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรีฟ้อนต์ ชุด 9 ฟ้อนต์เพื่อพ่อ ใช้ได้ทุกกรณี ไม่มีเงื่อนไข
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่