สพฐ.เผยแพร่สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย
สพฐ.เผยแพร่สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย

สพฐ.เผยแพร่สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ตามนโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยของ ‘คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช’ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย
สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย

เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นพลเมืองพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณ และมีความหวงแหนเห็นคุณค่าในต้นทุนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยจึงได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามนโยบายการอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย เพื่อใช้ประเมินการคิดวิเคราะห์การอ่าน การเขียนของผู้เรียน จำนวนอย่างน้อย 10 เรื่องประกอบด้วย เรื่องรถไฟไทย พัฒนาการสื่อสารของไทย ถนน การบิน วิวัฒนาการการศึกษาไทย ชุดราชปะแตน วิวัฒนาการโรงละครสู่หอภาพยนตร์ การรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารริมทาง และที่มาของน้ำแข็ง เป็นต้น

สื่อวีดิทัศน์ชุดนี้ จะช่วยครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้สนุก และน่าสนใจมากขึ้น ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน โดยใช้คลิปวิดีโอที่มีศิลปินนักแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนนำเข้าสู่บทเรียน และครูสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันในช่วงการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันได้อีกด้วยนอกจากนี้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ยังได้จัดทำคู่มือการใช้สื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามนโยบายการอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยสำหรับใช้ประเมินการคิดวิเคราะห์การอ่าน การเขียนของผู้เรียน พร้อม QR Code เพื่อเข้าถึงตัวอย่างเนื้อหาสื่อนวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ด้วย

ลิงก์ประวัติศาสตร์น่ารู้

EP1 พัฒนาการรถไฟไทยhttps://youtu.be/cC6QKJbNdl0

Ep2 พัฒนาการ การสื่อสารของไทยhttps://youtu.be/DtS1c5q17tc

EP5 ชุดราชปะแตนhttps://youtu.be/YivZgS4r2Xg

EP6 วิวัฒนาการ การศึกษาไทยhttps://youtu.be/NR79A28hKZ8

EP10 การเข้ามาของน้ำแข็งในประเทศไทยhttps://youtu.be/Zgr6EHzUJ8Y

คลิกรับชมทั้งหมด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่