โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563 ประกาศโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ค่าตอบแทน 18,000 บาท) จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  2. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 5 อัตรา
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
  4. กลุ่มวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา
  5. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
  6. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 อัตรา
  7. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
  8. กลุ่มวิชาการเงิน/ บัญชี 2 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษาในทุกสาขาวิชาเอก
(2) เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มการบริหารงานบุคคล โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เลขที่ 110 ม.1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท์:036-613-088

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่