ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 พร้อมขั้นตอน
ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 พร้อมขั้นตอน

ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 พร้อมขั้นตอน

ขั้นตอนและบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขันในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนการขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขันในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้ผู้ที่ประสงค์ขอดูคะแนนดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดพิมพ์บันทึกข้อความขอทราบผลคะแนน หรือ Download บันทึกข้อความขอทราบผลคะแนน ทางเว็บไซต์เขตพื้นที่ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลตนเองให้เรียบร้อย

๒. แนบเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๓. กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง ให้ยื่นได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ

๔. กรณีขอทราบคะแนนสอบแข่งขันทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการตามข้อที่ ๑ และ ข้อที่ ๒ ส่งมาที่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” พร้อมแนบซองเปล่าติดตราไปรษณีย์ เขียนชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งผลคะแนนให้ชัดเจน

หมายเหตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะส่งผลคะแนนสอบแข่งขันได้ หลังวันประกาศผลการสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามในแต่ละเขตพื้นที่

ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 พร้อมขั้นตอน
ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อความขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 พร้อมขั้นตอน 2

ขอบคุณที่มา :: สื่อสาร สาระดี สพม.เลย หนองบัวลำภู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่