หน้าแรก สอบครู ด่วนที่สุด!! แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564

ด่วนที่สุด!! แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564

ด่วนที่สุด!! แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564

705
0
ด่วนที่สุด!! แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564
ด่วนที่สุด!! แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564

ด่วนที่สุด!! แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ เรื่อง แนวทางการ พิจารณาคุณวุฒิ ในการ สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

ด่วนที่สุด!! แนวทางการพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564
ด่วนที่สุด!! แนวทาง การพิจารณา คุณวุฒิ ในการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตให้ทราบและถือปฏิบัตินั้นเนื่องจากปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนโดยใช้ชื่อหลักสูตรที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจทำให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่สามารถประกาศรับสมัครโดยระบุสาขาวิชาโปรแกรมวิชาแขนงวิชาวิชาเอกได้ ครอบคลุม หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนทั้งหมดดังนั้นเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจึงขอชี้แจงแนวทาง การพิจารณา คุณวุฒิใน การสมัคร สอบแข่งขันหรือคัดเลือก ดังนี้

ในกรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกไม่ครอบคลุมชื่อสาขาวิชาโปรแกรมวิชาแขนงวิชาวิชาเอกที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนแต่มีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน

เช่น กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ก.ค.ศ.ตั้งแล้วแต่กรณีประกาศรับสมัครกลุ่มคอมพิวเตอร์โดยระบุสาขาวิชาโปรแกรมวิชาแขนงวิชาวิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสาขาวิชา โปรแกรมวิชาแขนงวิชาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัครกรณี ดังกล่าวให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้ก.ค.ศ.แจงสรุป กระบวนการและวิธีการทำวิทยฐานะใหม่ หรือเกณฑ์ PA
บทความถัดไปว13 /2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตัวอย่างการนับหน่วยกิต
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่