หน้าแรก สอบครู ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564

สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564

1343
0
สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564
สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งกําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเลื่อนการสอบ เป็นวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบางจังหวัด ยังไม่อนุญาตให้ใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน จัดสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก หากดําเนินการสอบอาจมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเลื่อนกําหนดการสอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และประกาศรายชื่อ ผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ศ.จากกําหนดการเดิมที่ส่งพร้อมหนังสือที่อ้างถึง และได้กําหนดการใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อน สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อน สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อนสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศเลื่อน สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ปี 2564 เลื่อนไปสอบ 28-29 สิงหาคม 2564

หนังสือราชการ

>> เลื่อนสอบ(แจ้ง ศธจ.)

>> เลื่อนสอบ(แจ้ง สศศ)

>> เลื่อนสอบ(แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา)

เครดิตเพจ : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 5 บทเห่กล่อมสุนทรภู่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองบัว
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่