เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจบการศึกษาในปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป. เข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๒ Quotar โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนระบบการคัดเลือกกลาง บุคคลเข้าศึกษา สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และสมัครสอบ TPAT/IGAT และAlevel ตามวันเวลาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนด

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที 3

โครงการเพชรในตม คืออะไร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยใช้ผลการสอบ TGAT/TPAT5 และ A-level วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที 4

สมัครเรียนคลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่(รอประกาศ)

เช็คหลักเกณฑ์เบื้องต้นจากปี 2566 คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 1122, 15597

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่