เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  13  – 29 กุมภาพันธ์ 2567 
ปิดระบบรับสมัครเวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ *   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

– แก้ไข ระเบียบการหน้า 2 เพิ่มข้อความ “หรือได้รับรองจาก กอ.รมน.จังหวัด”

– แก้ไข ระเบียบการหน้า 3 เพิ่มข้อความ “หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครมีข้อสงสัย เกี่ยวกับพื้นที่หมู่บ้าน อพป. ให้สอบถามที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร”

–  แก้ไข ระเบียบการหน้า 6 เพิ่มหลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 12 หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีมีรายได้ประจำ)

–  แก้ไข ระเบียบการหน้า 7 แก้ไขวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากวันที่ 22  เมษายน 2567 เป็นวันที่ 24 เมษายน 2567 และ วันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 26 เมษายน 2567

–  แก้ไข ระเบียบการหน้า 8 เพิ่มข้อความ “และต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี”

–  แก้ไข ระเบียบการหน้า 12 เพิ่มข้อความ “ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ เป็นความจริงทุกประการหากปรากฏภายหลังว่าเป็นความเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดให้ถือว่าขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้”

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจบการศึกษาในปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป. เข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๒ Quotar โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนระบบการคัดเลือกกลาง บุคคลเข้าศึกษา สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และสมัครสอบ TPAT/IGAT และAlevel ตามวันเวลาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนด

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที 4

โครงการเพชรในตม คืออะไร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยใช้ผลการสอบ TGAT/TPAT5 และ A-level วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที 5

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

  • กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 50 คน
  • กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 40 คน
  • กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 34 คน
  • กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 37 คน (22 + 15)

จังหวัดละ 2 คน รวมเป็น 146 คน ยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาอยุ่กรุงเทพมหานคร

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเพชรในตม ปี 2567 รับนักเรียน ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เรียนจบแล้วบรรจุเป็นครูทันที 6

สมัครเรียนคลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เช็คหลักเกณฑ์เบื้องต้นจากปี 2566 คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11122 และ 15598

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่