หน้าแรก สอบครู เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ

เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ

เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ

304
0
เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ
เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ

เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ สมัครสอบ 9 มี.ค.-31 มี.ค. 64

สมัครสอบ 9 มี.ค.-31 มี.ค. 64
สมัครสอบ 9 มี.ค.-31 มี.ค. 64

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเว็บไซต์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ได้ลงประกาศรับสมัคร และมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบไว้ที่ http://www.dlaapplicant2564.com/ ในส่วนของตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก  มีรายชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้

เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ
เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ
เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ
เปิด 23 วิชาเอก สอบบรรจุครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2564 อัตรราว่างบรรจุ 1,069 อัตราทั่วประเทศ


   1) ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล 
   2) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
   3) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
   4) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
   5) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
   6) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
   7) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
   8) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
   9) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี
   10) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
   11) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา
   12) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
   13) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
   14) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
   15) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
   16) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
   17) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
   18) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
   19) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
   20) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
   21) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
   22) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
   23) ครูผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here