หน้าแรก สอบครู เปิดกำหนดการ “สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ” สังกัด สอศ. (รอบใหม่) 21 ก.พ.2564 นี้

เปิดกำหนดการ “สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ” สังกัด สอศ. (รอบใหม่) 21 ก.พ.2564 นี้

เปิดกำหนดการ "สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ" สังกัด สอศ. (รอบใหม่) 21 ก.พ.2564 นี้

259
0
เปิดกำหนดการ
เปิดกำหนดการ "สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ" สังกัด สอศ. (รอบใหม่) 21 ก.พ.2564 นี้

เปิดกำหนดการ “สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ” สังกัด สอศ. (รอบใหม่) 21 ก.พ.2564 นี้

เปิดกำหนดการ "สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ" สังกัด สอศ. (รอบใหม่) 21 ก.พ.2564 นี้
เปิดกำหนดการ “สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ” สังกัด สอศ. (รอบใหม่) 21 ก.พ.2564 นี้

กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข.

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สนามสอบอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตารางสอบดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เขตทั่วไป

– กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เขตทั่วไป)

– เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 (ที่นั่งสอบ)

– แผนผังสถานที่สอบ

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

– กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

– เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 (ที่นั่งสอบ)

– แผนผังสถานที่สอบ

** หมายเหตุ – เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบจากประกาศเดิม จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตรวจสอบและดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ ** 

ขอบคุณที่มา : กลุ่มงาน กจ.2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here