หน้าแรก สอบครู สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. – 2 ส.ค....

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 63

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63

161
0
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 63 ประกาศสํานักงาน กศน.จังหวัดล้าปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีความประสงค์จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตําแหน่ง ครู กศน.ตําบล ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) และ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัคร 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 63

1. ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5421 8666 ต่อ 102

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here