สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ โดยรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ที่จะสมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดของแต่ละตำแหน่งที่จะสมัคร
ตำแหน่งที่รับสมัคร มี 4 ตำแหน่ง 110 อัตรา

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ 40 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 30 อัตรา
  4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 60 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 7
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 8
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 9
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 10
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 11
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 110 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 12

ผู้ที่สนใจสมัครสอบกรุณาอ่านประกาศโดยละเอียด “สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่