สอศ.ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ออกไปก่อนไม่มีกำหนด
สอศ.ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ออกไปก่อนไม่มีกำหนด

สอศ.ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ออกไปก่อนไม่มีกำหนด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดนนทบุรีได้มีนโยบายงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว ของประชาชนจํานวนมาก

สอศ.ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ออกไปก่อนไม่มีกำหนด
สอศ.ประกาศเลื่อนวันสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ออกไปก่อนไม่มีกำหนด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงขอเลื่อนวันสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.)

จากกําหนดเดิมในวันที่ 10 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะแจ้งกําหนดการ สอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th และ http://ipa.vec.go.th ต่อไป

การเลื่อนวันสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)

การเลื่อนวันสอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

ขอบคุณที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่