หน้าแรก ดาวน์โหลด สพม.5 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ 5 – 11 พ.ค. 2563

สพม.5 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ 5 – 11 พ.ค. 2563

สพม.5 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ 5 – 11 พ.ค. 2563

1385
0
สพม.5 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ 5 – 11 พ.ค. 2563
สพม.5 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ 5 – 11 พ.ค. 2563

สพม.5 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ 5 – 11 พ.ค. 2563 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เรื่อง การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

สพม.5 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ 5 – 11 พ.ค. 2563
สพม.5 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ 5 – 11 พ.ค. 2563

คลิกสมัครที่นี่

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการรับสมัคร

ชื่อตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตามกรอบที่ คพร.กําหนด

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาหรือเลือกสรร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://gg.gg/psychospm5 และพิมพ์ใบสมัคร (แนบท้ายประกาศ) ส่งใบสมัคร รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง) และสําเนาเอกสารตามประกาศรับรองสําเนา ถูกต้องด้วยลายมือจริงทุกฉบับ จํานวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์

ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 ตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 65000

โดยจะพิจารณาวัน ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความก่อนหน้านี้ชี้เป้า แหล่งดาวน์โหลดปกหลากหลาย สวยมาก ปกครูผู้ช่วย ปกเลื่อนวิทยฐานะ SAR และอื่นๆ ดาวน์โหลดฟรี
บทความถัดไปแนะนำ 5 แหล่งดาวน์โหลดใบงานฟรี แจกนักเรียน Learn from home
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่