สพม.5 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง
สพม.5 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง เอกเคมี ภาษาไทย และพลศึกษา เงินเดือน 18,000 บาท

สพม.5 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา วิชาเอกเคมี ภาษาไทย และ พลศึกษา เปิดรับสมัคร 7-15 พ.ย. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตําแหน่งที่จะดําเนินการรับสมัคร
ชื่อตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน
ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
– จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
– ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
– ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

3. กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชาเอก ดังนี้
– วิชาเอกเคมี จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี
– วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรี
– วิชาเอกพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนราชสถิตย์วิทยาคม จ.อ่างทอง

ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557

ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่