สพม.4 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา สมัคร 27ก.พ.- 6 มี.ค. 63 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สพม.4 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา สมัคร 27ก.พ.- 6 มี.ค. 63 4

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
1.2 ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)

สพม.4 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา สมัคร 27ก.พ.- 6 มี.ค. 63 5

1.3 อัตราว่าง จำนวน 10 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.4 ค่าตอบแทน 18,000 บาท
1.6 ได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.5 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สพม.4 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา สมัคร 27ก.พ.- 6 มี.ค. 63 6

ประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่