สพม.1 เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา สมัคร 13 - 19 ก.พ. 63
สพม.1 เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา สมัคร 13 - 19 ก.พ. 63

สพม.1 เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา สมัคร 13 – 19 ก.พ. 63 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน  
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
   

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา        
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา      
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา        
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา        
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา  

1.2 กลุ่มงานบริการ        

 • โรงเรียนทวีธาภิเศก ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนวัดรางบัว ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนศึกษานารี ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนมักกะสันพิทยา ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา      
 • โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา        
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา  

1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป              
– ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท        
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ              
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800 บาท   – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท          
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า              
– อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 10,430 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น โทร.02-354-4963 ต่อ 403, 404

ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-4962 โทรสาร 0-2354-3885 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่