สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา สมัคร 4-13 ก.พ. 63
สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา สมัคร 4-13 ก.พ. 63

สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา สมัคร 4-13 ก.พ. 63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา
    – กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
    – กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    – กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    – กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    – กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    – กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
    – กลุ่มวิชาเอกดนตรี(สากล) จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
    – โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอคง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งครูผู้สอน
1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิวิชาเอก ที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
2) ผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย และทั้งนี้ ในวันทำสัญญาจ้าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องไม่หมดอายุ
3) อัตราจ้างตอบแทน 18,000.- บาท/เดือน

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อัตราจ้างตอบแทน

  • วุฒิม.6 เงินเดือน 10,430.- บาท
  • วุฒิ ปวช. เงินเดือน 11,280.- บาท
  • วุฒิ ปวท. เงินเดือน 13,010.- บาท
  • วุฒิ ปวส. เงินเดือน 13,800.- บาท

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) 

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
666 ถนนนิเวศน์รัตน์ (ทางหลวง 202)
ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 30120
Tel. 0-4446-1672
Fax. 0-4446-1672

ดาวน์โหลดประกาศ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่