สพป.กทม. เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา สมัคร 7-14 สิงหาคม 2563
สพป.กทม. เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา สมัคร 7-14 สิงหาคม 2563

สพป.กทม. เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา สมัคร 7-14 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

สพป.กทม. เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา สมัคร 7-14 สิงหาคม 2563
สพป.กทม. เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา สมัคร 7-14 สิงหาคม 2563

1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    1) ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา

2) กลุ่มงานบริการ
    1) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
    2) ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 8 อัตรา

สพป.กทม. เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา สมัคร 7-14 สิงหาคม 2563
สพป.กทม. เปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา สมัคร 7-14 สิงหาคม 2563

อัตราค่าตอบแทน
1) ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป
    – ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 18,000.- บาท

2) ตำแหน่งในงานบริการ
    – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 13,800.- บาท
    – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 11,280.- บาท (ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.-บาท)
    – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
       อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 10,430.- บาท (ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.-บาท)

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันรับสมัครและวันสอบอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่