สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายชื่อผู้ใด้รับการคัดเลือกเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งขึ้นบัญชีรอการบรรจุ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๒๖ ราย (ตั้งแต่ลำดับที่ ๑ – ๑๒๖)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกการรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ และแจ้งความจำนงการไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับที่ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากผู้ใด้รับการคัดเลือกไม่บันทึกการรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกำหนดที่แจ้ง จะถือว่าสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ. กำหนดโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126 9
สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126 10
สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126 11
สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126 12
สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126 13
สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126 14
สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126 15
สพฐ.เรียกรายงานตัวแล้ว สอบคัดเลือก รอง ผอ.สพท. ลำดับที่ 1-126 16

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เว็บไซต์ ศธ.360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่