สพฐ. ประกาศรับสมัคร รองเลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัคร 20-30 ก.ค. 63 (เว้นวันหยุดราชการ)
สพฐ. ประกาศรับสมัคร รองเลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัคร 20-30 ก.ค. 63 (เว้นวันหยุดราชการ)

สพฐ. ประกาศรับสมัคร รองเลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัคร 20-30 ก.ค. 63 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

1. ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

สพฐ. ประกาศรับสมัคร รองเลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัคร 20-30 ก.ค. 63 (เว้นวันหยุดราชการ) 3
สพฐ. ประกาศรับสมัคร รองเลขาฯ ผู้ช่วยเลขาฯ และรองศึกษาธิการภาค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัคร 20-30 ก.ค. 63 (เว้นวันหยุดราชการ) 4

2. การสมัคร

1. ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครได้ทุกตําแหน่ง โดยให้ระบุส่วนราชการและตําแหน่งเลขที่ ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ชัดเจน

2. กําหนดระยะเวลายื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพร้อมเอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 24 และ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดยื่นใบสมัครเกินวันหรือเวลาที่กําหนดจะไม่รับเอกสารการสมัครทุกกรณี

3 ให้ยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามที่กําหนด ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ขั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ ตามระยะเวลาที่กําหนด เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือ สป.ศธ 0201.410945

ประกาศรับสมัคร รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ

ประกาศรับสมัครรองศึกษาธิการภาค

ใบสมัครรองเลขาธิการ และ ผู้ช่วยเลขาธิการ

ใบสมัครรองศึกษาธิการภาค

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่