หน้าแรก สอบครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)

2076
0
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) (ขยายเวลาการรับสมัคร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่บัดนี้-19มิ.ย.2563 (ขยายเวลาการรับสมัคร)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

1. ระยะเวลาการรับสมัคร

จากเดิมการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการขยายเวลาการรับสมัคร เป็น การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2563

2. วิธีการสมัคร

โครงการบัณฑิตศึกษา ได้กำหนดวิธีการสมัคร โดยใช้ช่องทางการสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ และสมัครด้วยตนเอง มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรับสมัครและวิธีการสมัคร
(ก) ระบบออนไลน์: สมัครได้ทางเว็บไซต์ โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ http://registra.bpi.ac.th/me เลือกหัวข้อ “การสมัครเข้าศึกษา” ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ข) สมัครด้วยตนเอง: ที่โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

(2) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 500 บาท สามารถไปชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2563

(3) ส่งเอกสารการสมัคร
(ก) ทางระบบออนไลน์: อัพโหลดเอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ได้ที่ E-Mail : graduate@bpi.mail.go.th ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
(ข) ทางไปรษณีย์: ที่ส่งเอกสารหลักฐานมายังโครงการบัณฑิตศึกษา และวงเล็บมุมซองว่า “ส่งหลักฐานการสมัครสอบและหลักฐานการชำระเงิน” โดยส่งตามที่อยู่ที่กำหนด ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : เพจ Graduate Studies Bunditpatanasilpa Institute

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ ทดสอบออนไลน์ โดย สพป.อุดรธานีเขต 2 รับเกียรติบัตรฟรี 33 หลักสูตร ได้ 10 หลักสูตรขึ้นไปรับเกียรติบัตรพิเศษ
บทความถัดไปดูที่นี่ ไขข้อสงสัย คำถาม-คำตอบ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่