ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่ง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) จํานวน 4 อัตรา

  • วิชาเอก สาขาวิชาเอกทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
  • สาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก จํานวน 1 อัตรา

2. ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

3. การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดจันทบุรี หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 035-440270 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา สมัคร 6-12 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่