วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา รับสมัคร 30 มี.ค. - 1 เม.ย.63
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา รับสมัคร 30 มี.ค. - 1 เม.ย.63

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา รับสมัคร 30 มี.ค. – 1 เม.ย.63 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จํานวน 5 อัตรา (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา, กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา, กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 2 อัตรา) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.39 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ห้องงานบุคลากร ชั้น 3 อาคารอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา รับสมัคร 30 มี.ค. - 1 เม.ย.63 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา รับสมัคร 30 มี.ค. - 1 เม.ย.63 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา รับสมัคร 30 มี.ค. - 1 เม.ย.63 6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่