วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 รายละเอียดดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและรายละเอียดการจ้าง

ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน

  • นาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) จํานวน 1 อัตรา
  • นาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) จํานวน 1 อัตรา
  • นาฏศิลป์ไทย (ละคร-พระ) จํานวน 2 อัตรา
  • นาฏศิลป์ไทย (ละคร-นาง) จํานวน 2 อัตรา
  • ดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์-ฆ้องวง) จํานวน 6 อัตรา
  • ดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์-เครื่องหนัง) จํานวน 1 อัตรา
  • ดุริยางค์ไทย (เครื่องสายไทย-ซอ) จํานวน 1 อัตรา
  • คีตศิลป์ไทย (ชาย) จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 11 อัตรา ค่าตอบแทน เงินเดือน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

2. การรับสมัคร

2.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2563 ติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่งานธุรการ หรืองานบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

2.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เลขที่ 339 หมู่ 9 ถนนสุพรรณบุรี ชัยนาท ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 5
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 6

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 7
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 8

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่