หน้าแรก สอบครู รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ตั้งกระทู้ภาม รมว.ศธ.เกณฑ์ย้ายครูบรรจุใหม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดไว้ 4 ปี จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ตั้งกระทู้ภาม รมว.ศธ.เกณฑ์ย้ายครูบรรจุใหม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดไว้ 4 ปี จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ตั้งกระทู้ภาม รมว.ศธ.เกณฑ์ย้ายครูบรรจุใหม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดไว้ 4 ปี จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้

936
0
รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ตั้งกระทู้ภาม รมว.ศธ.เกณฑ์ย้ายครูบรรจุใหม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดไว้ 4 ปี จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้
รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ตั้งกระทู้ภาม รมว.ศธ.เกณฑ์ย้ายครูบรรจุใหม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดไว้ 4 ปี จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ตั้งกระทู้ภาม รมว.ศธ.เกณฑ์ย้ายครูบรรจุใหม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดไว้ 4 ปี จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้ รศ.สุรวาท ทองบุ ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังนี้

รศ.สุรวาท ทองบุ ทวงถาม เกณฑ์ย้ายครูบรรจุใหม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดไว้ 4 ปี จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้
รศ.สุรวาท ทองบุ ทวงถาม เกณฑ์ย้ายครูบรรจุใหม่ เหตุใดจึงต้องกำหนดไว้ 4 ปี จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้

1) กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการทบทวน แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่นไขการบรรจุข้าราชการครูใหม่จากที่กำหนดไว้ 4 ปี จึงจะย้ายได้ ด้วยการปลดล็อกเงื่อนเวลาดังกล่าวจะได้หรือไม่ อย่างไร หากไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด
2) กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดอื่นของข้าราชการครูบรรจุใหม่ 4 ปี โดยให้มีการนับอายุงานต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในเรื่องการนับอายุราชการได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พรรรคก้าวไกล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here