หน้าแรก สอบครู มาแล้ว!! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564 วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 สอบข้อเขียน 24...

มาแล้ว!! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564 วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2564

มาแล้ว!! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564 วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564 สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2564

2909
0
มาแล้ว!! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564 วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564 สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2564
มาแล้ว!! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564 วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564 สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2564

มาแล้ว!! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564 วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2564

กำหนดการรับสมัคร

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. รับสมัคร ระหว่างวันพุธที่ ๒๔ – วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

๔. ประเมินประวัติและผลงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๖ – วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๕. สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

๖. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

๗. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐.๖/ว ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มาแล้ว!! รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564 วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564 สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2564
มาแล้ว!! รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564 วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2564

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ Rong phai

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
บทความถัดไปเปิดกำหนดการสรรหาบุคลากร ทุกตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่