หน้าแรก สอบครู ประกาศ เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค สังกัด กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63

ประกาศ เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค สังกัด กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63

ประกาศ เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค สังกัด กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63

294
0
ประกาศ เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค สังกัด กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63
ประกาศ เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค สังกัด กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63

ประกาศ เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค สังกัด กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63 การเข้ารับการสอบ ภาค ค กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63 ให้มารายงานตัวเวลา 07.30 – 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ อุปกรณ์มีแค่กระดานไวท์บอร์ดให้เท่านั้น

ประกาศ เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค สังกัด กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63
ประกาศ เวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค สังกัด กศน. วันที่ 14-18 ก.ย. 63

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผังที่นั่งผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดให้มีการประเมิน ภาค ค. ในวันที่ ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น

มติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จึงประกาศเวลา และสถานที่ในการรายงานตัวเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเข้ารับการประเมินให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค. มารายงานตัว เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง The Circle ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถือว่า สละสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดเตรียมกระดานไวท์บอร์ด ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ใช้สําหรับการสาธิตการปฏิบัติการสอน เท่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here