หน้าแรก สอบครู กสถ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขอเพิ่มชื่อภายใน 9 เม.ย. 64

กสถ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขอเพิ่มชื่อภายใน 9 เม.ย. 64

กสถ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขอเพิ่มชื่อภายใน 9 เม.ย. 64

262
0
กสถ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขอเพิ่มชื่อภายใน 9 เม.ย. 64
กสถ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขอเพิ่มชื่อภายใน 9 เม.ย. 64

กสถ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขอเพิ่มชื่อภายใน 9 เม.ย. 64

วันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 2 เม.ย.64 โดยกำหนด ดังนี้

– ให้ผู้สมัครที่ได้สมัครและชำระเงินตามกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ สามารถแจ้งขอเพิ่มชื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ และจัดส่งเอกสาร เพื่อขอเพิ่มชื่ได้ภายในวันที่ 9 เม.ย. 64

– กำหนดประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 20 เม.ย.64

กสถ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขอเพิ่มชื่อภายใน 9 เม.ย. 64
กสถ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขอเพิ่มชื่อภายใน 9 เม.ย. 64

รายละเอียดตามประกาศที่แจ้งมาพร้อมนี้ตรวจสอบได้ที่ https://www.dlaapplicant2564.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here