หน้าแรก สอบครู ด่วนที่สุด สพฐ. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

ด่วนที่สุด สพฐ. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

ด่วนที่สุด สพฐ. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

2981
0
ด่วนที่สุด สพฐ. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563
ด่วนที่สุด สพฐ. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

ด่วนที่สุด สพฐ. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4053 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการวางแผนและการบริหาร อัตรากําลังในภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างลงจากกรณีผู้ครองตําแหน่งเดิมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมรายงานคืนตําแหน่งว่างตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๗ วัน หลังจากผู้ครองตําแหน่งเดิมลาออกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ และส่งข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ไปยัง E-Mail Address : plan9hr@gmail.com ด้วยอีกทางหนึ่ง โดยอัตราว่างที่รายงาน ส่งคืนแล้วห้ามนําไปใช้ทุกกรณี และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนอัตราที่ส่งคืน ดังกล่าวไว้เพื่อบริหารจัดการตามความสําคัญ จําเป็น กรณีเร่งด่วน หรือเกลี่ยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีสภาพความขาดอัตรากําลัง และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ด่วนที่สุด สพฐ. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563
ด่วนที่สุด สพฐ. สงวนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ไปบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บทความก่อนหน้านี้การถวายความเคารพและการใช้คำราชาศัพท์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
บทความถัดไปสพฐ.แจ้งโอนเงิน ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here