เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 19 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 12-30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปษณีย์)
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 19 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 12-30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปษณีย์)

เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 19 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 12-30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปษณีย์)

เปิดรับสมัครแล้วครุทายาท รุ่น19 รับสมัครทางไปษณีย์เอกสารตามที่ประกาศ (ไม่ต้องส่งตัวจริง) ประกาศกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต้ารวจชั้นประทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ชั้นประทวนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกํากับการตํารวจ ตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสําคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง หนึ่งด้วย รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อแม้อย่างเดียวคือ ต้องเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียน ตชด. และ จบจากโรงเรียน ตชด. ไหน ไปสมัครกับต้นสังกัดของโรงเรียน ตชด. เขตนั้น

อดีตนักเรียน ตชด. ไปสมัครได้เลยค่ะ

เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 19 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 12-30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปษณีย์)
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 19 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 12-30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปษณีย์)
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 19 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 12-30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปษณีย์)
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 19 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 12-30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปษณีย์)
เปิดรับสมัครแล้ว!! คุรุทายาท รุ่น 19 โครงการรับสมัครผู้เรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนครู จบแล้วบรรจุเลย รับสมัคร 12-30 กรกฎาคม 2564 (รับสมัครทางไปษณีย์) 4

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook ครุทายาท รุ่น ๑๗

บทความก่อนหน้านี้“คุรุสภา”เดินหน้าจัดสอบตั๋วครู ครั้งที่ 2 คาดเลื่อนสอบเป็นเดือน พ.ย.นี้
บทความถัดไปอบรมออนไลน์ฟรี!! การเตรียมประเมินวิทยฐานะ ว.9 ว.10 (เกณฑ์PA) รับเกียรติบัตร โดยสพป.ปทุมธานี เขต 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่