มาแล้ว!! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 ปฏิทินสอบ สพฐ.ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาแล้ว!! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 ปฏิทินสอบ สพฐ.ปี 2567 สังกัด สพฐ.

มาแล้ว!! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 ปฏิทินสอบ สพฐ.ปี 2567 สังกัด สพฐ. รับสมัคร 8-12 พ.ค.67 ค่าสมัคร 500 บาท กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 ดังนี้

ประกาศ อย่างเป็นทางการแล้วกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2567 ประกาศรับสมัคร : 1 พ.ค.67รับสมัคร 8-12 พ.ค.67 สอบภาค ก ข : 8-9 มิ.ย.67 ค่าสมัคร 500 บาท สมัครสอบได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวัน เวลาในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว จึงได้กำหนดวันและเวลาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ์เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 ปฏิทินสอบ สพฐ.ปี 2567 สังกัด สพฐ.

มาแล้ว!! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 ปฏิทินสอบ สพฐ.ปี 2567 สังกัด สพฐ. รับสมัคร 8-12 พ.ค.67 ค่าสมัคร 500 บาท 4
มาแล้ว!! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 ปฏิทินสอบ สพฐ.ปี 2567 สังกัด สพฐ. รับสมัคร 8-12 พ.ค.67 ค่าสมัคร 500 บาท 5

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ https://drive.google.com/file/d/1gSEJjh8YCfUqKVFMwAj3WFwffaQHclQM/view

ปฏิทินบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มาแล้ว!! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 ปฏิทินสอบ สพฐ.ปี 2567 สังกัด สพฐ.
มาแล้ว!! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 ปฏิทินสอบ สพฐ.ปี 2567 สังกัด สพฐ. รับสมัคร 8-12 พ.ค.67 ค่าสมัคร 500 บาท 6

1) สอบแข่งขัน ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สพฐ. (ส่วนกลาง ว 17/2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

2) สอบแข่งขัน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (ว 27/2555 และ ว 6/2565)

3) คัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 16/2557, ว 17/2557 และ ว 2/2567) สอบเดือนมีนาคม – สมัครปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567

4) คัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 1/2565)

5) สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 14/2566 และ ว 2/2567) สอบปลายเมษายน ต้นพฤษภาคม ให้ได้ครูทันก่อนเปิดเทอม ทุกปลายเมษายน ของทุกปี จะมีการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 2567

6) คัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 16/2565)

7) คัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.สพท

8) คัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มา : รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2567 ประจำพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่