กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สมัคร 9-13 มี.ค.2563 ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กศน.จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สมัคร 9-13 มี.ค.2563 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน 

1) กศน.อำเภอหนองแสง ตำแหน่งเลขที่ 4085    
2) กศน.อำเภอศรีธาตุ ตำแหน่งเลขที่ 4062 ค่าตอบแทน 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    

1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ก.ค.ศ.รับรอง    
2) ในกรณีที่เป็นลูกจ้างใน สังกัดสำนักงาน กศน.ที่ไม่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 0210.118/5769 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

การรับสมัคร

ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุดตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-4223-461

ประกาศรับสมัคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่