กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563
กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563

กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรียกรายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จึงให้ท่านซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ไปรายงานตัวเลือกสถานศึกษาและเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่ว่าง รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๒ ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติ ราชการ (ชุดสีกากีแขนยาว) ณ ห้องประชุมแสงเทียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อําเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้นําเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๑ ไปในวันรายงานตัวฯ และจะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัว ตามวันเวลาสถานที่ที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น และขอให้แจ้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ทราบโดยด่วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๔) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันในวันดังกล่าวด้วย

ขอบคุณที่มา : เฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563
กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563
กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563
กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563
กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563
กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 41 อัตรา รายงานตัว 8 มิ.ย.2563
บทความก่อนหน้านี้มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา (คิง เพาเวอร์) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
บทความถัดไปด่วนที่สุด สพฐ.คู่มือการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่