กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัคร 27 เมษายน 2563
กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัคร 27 เมษายน 2563

กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัคร 27 เมษายน 2563 ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจะดําเนินการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นและมีเหตุพิเศษ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัคร 27 เมษายน 2563
กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัคร 27 เมษายน 2563 5
กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัคร 27 เมษายน 2563 6
กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัคร 27 เมษายน 2563 7

ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก จํานวน ๑ ตําแหน่ง

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร จํานวน ๑ ตําแหน่ง

– ตําแหน่งเลขที่ ๑๘๖ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ อําเภอสังขละบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

กําหนดการดําเนินการวัน เวลาและสถานที่

กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สมัคร 27 เมษายน 2563 8

การยื่นใบสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่