กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 489 คน (ตัวจริง 344 คน และสำรอง 145 คน) รายงานตัว 7-9 ธันวาคม 2563
กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 489 คน (ตัวจริง 344 คน และสำรอง 145 คน) รายงานตัว 7-9 ธันวาคม 2563

กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 489 คน (ตัวจริง 344 คน และสำรอง 145 คน) รายงานตัว 7-9 ธันวาคม 2563

กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 489 คน (ตัวจริง 344 คน และสำรอง 145 คน) รายงานตัว 7-9 ธันวาคม 2563
กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 489 คน (ตัวจริง 344 คน และสำรอง 145 คน) รายงานตัว 7-9 ธันวาคม 2563

กรุงเทพมหานคร กำหนดวันรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามบัญชีสอบแข่งขันได้ฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และ ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 จำนวน 489 คน (ตัวจริง 344 คน และสำรอง 145 คน)

๑. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ทั้งลําดับตัวจริง และสํารองการบรรจุ มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

๒. สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังไม่ได้รับการเรียกรายงานตัวในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียกรายงานตัว เพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation หัวข้อ “ข่าวทั่วไป)

๓. กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์จากที่แจ้งไว้ในการสมัครสอบฯ ให้เร่งดําเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยังกลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารอัตรากําลัง สํานักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต่อ ๓๔๔๑-๒ หากสํานักการศึกษาเรียกรายงานตัว ถึงลําดับใดแล้วไม่สามารถติดต่อผู้สอบแข่งขันได้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบแข่งขันฯ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่แจ้งไว้ได้ถือว่าผู้สอบแข่งขันได้ผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ และสํานักการศึกษาจะไม่พิจารณาการขอขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ไว้ในบัญชีเดิม สําหรับกรณีดังกล่าว

๔. กรณีขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการฯ (ตัวจริงและสํารองการบรรจุ)

บทความก่อนหน้านี้เติมความคิดเชิงบวก ส่งเสริม “คุณธรรมจริยธรรม” พบบทความดีๆ คอร์สอบรมออนไลน์ จาก Starfish Labz
บทความถัดไปกสศ. เปิดรับข้อเสนอทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 เปิดรับผ่านระบบออนไลน์ 7 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่