กทม.ประกาศผลย้ายครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครู จำนวน 155 ราย เดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
กทม.ประกาศผลย้ายครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครู จำนวน 155 ราย เดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

กทม.ประกาศผลย้ายครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครู จำนวน 155 ราย เดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตำแหน่งครู จำนวน 155 ราย

สำนักการศึกษาขอส่งสำนเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1169/2566   ลงวันที่ 20 เมษายน 2566 เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน ตำแหน่งครู จำนวน 155 ราย มาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบเพื่อมอบหมายหน้าที่การงานให้เป็นที่เรียบร้อย และเดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

กทม.ประกาศผลย้ายครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครู จำนวน 155 ราย เดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่