unicef เปิดดาวน์โหลด คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
unicef เปิดดาวน์โหลด คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

unicef เปิดดาวน์โหลด คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

unicef เปิดดาวน์โหลด คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

ออกแบบมาสำหรับจัดการเรียนรู้เรื่องโควิด-19 กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม กำหนดความเหมาะสมของการนำไปใช้แต่ละช่วงวัย/ระดับชั้น ได้แก่ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการตามความเหมาะสมได้ และยังสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนรู้เรื่องโรคติดต่ออื่น ๆ เช่น โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ ได้อีกด้วย

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : unicef

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่