หน้าแรก ดาวน์โหลด แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด

2956
0
แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด
แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด

วันนี้ครูอาชีพดอทคอมมีแอปพลิเคชัน ที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ เป็นแอปพลิเคชันฟรีจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดฟรีทั้ง IOS และ Android คุณครูภาษาไทยต้องมีไว้ติดเครื่อง หรือผู้สนใจทุกท่านก็ควรโหลด มีอะไรบ้างมาดูกันครับ

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด
แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 16

เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำใน “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด 

คำศัพท์แต่ละรายการประกอบด้วยคำศัพท์ ชนิดของคำ คำอ่าน นิยาม และคำที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่คำ ลูกคำ เป็นต้น การแสดงผลการใช้งานมีถึง ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบหมวดอักษรและรูปแบบการค้นคำ ผู้ใช้สามารถค้นคำได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำ ทั้งยังค้นคำจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย แอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 17

ดาวน์โหลด

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 18
แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 19

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 20

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นแอปพลิเคชันค้นการอ่านและการสะกดคำภาษาไทยที่ถูกต้องจากหนังสือ “อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ ๒ หมวด คือ 

(๑) “หมวดอ่านอย่างไร” เพื่อทราบคำอ่านที่ถูกต้องและ 
(๒) “หมวดเขียนอย่างไร” เพื่อทราบการสะกดคำที่ถูกต้อง 

โดยพิมพ์คำที่ต้องการทราบคำอ่านหรือการสะกดคำลงไป แม้ว่าผู้ใช้สะกดคำผิด แอปพลิเคชันนี้ก็แนะนำการสะกดคำที่ถูกต้องให้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถค้นคำได้จากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เอง

รวมทั้งค้นหาหลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนที่ถูกต้องของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ด้วย ได้แก่ การอ่านคำวิสามานยนามทั่วไป การอ่านพยัญชนะไทย การอ่านสระไทย การอ่านวรรณยุกต์ไทย การอ่านตัวเลขต่าง ๆ การอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ การเขียนคำวิสามานยนาม และการเขียนชื่อธาตุ 

แอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป

ดาวน์โหลด

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 21
แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 22

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ของภาษาต่าง ๆ ในอาเซียนทั้ง ๑๐ ภาษา ได้แก่ ภาษามลายูบรูไน ภาษาเขมร ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยเทียบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหมวดคำต่าง ๆ จำนวน ๖๒ หมวดคำ อาทิ อาหาร เนื้อสัตว์ สถานที่ ทิศทาง ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ จำนวนคำศัพท์แต่ละภาษามากกว่า ๑,๕๐๐ คำ มีรูปภาพและเสียงของเจ้าของภาษาประกอบทุกคำศัพท์ สามารถใช้งานได้ ๒ รูปแบบ คือ ค้นจากคำศัพท์ภาษาต่าง ๆ หรือจากหมวดคำ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ต้องการค้นศัพท์พื้นฐานของภาษาต่าง ๆ ในอาเซียน

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 23
แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 24

ดาวน์โหลด

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 25
แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 26

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ชื่อบ้านนามเมือง

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 27

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชัน “ชื่อบ้านนามเมือง” เป็นแอปพลิเคชันค้นหาชื่อประเทศ เมืองหลวง ดินแดน และเขตการปกครองทั่วโลก รวมถึงชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล และเขตการปกครองพิเศษในไทย มากกว่า ๑,๕๐๐ แห่ง ผู้ใช้สามารถค้นชื่อบ้านเมืองทั่วโลกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั้งตัวอักษรตั้งต้นและส่วนหนึ่งของชื่อ การแสดงผลการค้นหาแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ชื่อบ้านเมืองของต่างประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทยและการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนชื่อบ้านเมืองในประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทยและการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน นอกจากนี้ ยังบันทึกประวัติการค้นหาของผู้ใช้ด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถสะกดชื่อบ้านเมืองได้ถูกต้อง แอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประสงค์ใช้ชื่อบ้านเมืองเพื่อการอ้างอิง

แนะนำ 4 แอปพลิเคชันราชบัณฑิตฯ ที่ทุกคนควรดาวน์โหลด 28
ดาวน์โหลด iOS
ดาวน์โหลด iOS
ดาวน์โหลด Andriod
ดาวน์โหลด Andriod

แอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

บทความก่อนหน้านี้ใบอนุญาตขับขี่ใครใกล้หมดอายุ ดูที่นี่!! กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ ต่อใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์แล้ววันนี้
บทความถัดไปต้องกรอกอะไรบ้าง ตอนลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาทเยียวยาโควิด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่