หน้าแรก ครูพาเที่ยว ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยสำนักวิชาการ สพฐ.

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยสำนักวิชาการ สพฐ.

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยสำนักวิชาการ สพฐ.

3322
0
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยสำนักวิชาการ สพฐ.
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยสำนักวิชาการ สพฐ.

เอกสาร “20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learningดาวน์โหลด ตัวอย่าง 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยสำนักวิชาการ สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่าง 20บทเรียนต้นแบบ กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดย สพฐ. ได้ถอดบทเรียน จากโรงเรียนต้นแบบ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนที่สนใจดำเนินกิจกรรมต่อไป เป็นกิจกรรมหนึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการทำงาน มีสมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถนำความรู้ ทักษะ เจตคติ  และคุณลักษณะไปใช้ในชีวิตจริง

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยสำนักวิชาการ สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการ สพฐ. http://academic.obec.go.th

บทความก่อนหน้านี้การตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิเชียรมาตุ
บทความถัดไปบอร์ด กพฐ.เห็นชอบให้ผอ.โรงเรียนตัดสินใจ สอบ-ไม่สอบปลายภาคเทอม1
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่