ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

แผน Active Learning สู่สมรรถนะ

จัดให้ตามคำเรียกร้อง สำหรับคุณครูทุกท่านค่ะ‼️

“กิจกรรม ?????? ???????? เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน”

ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ใหม่ ‼️ ปุ่ม “กิจกรรม ?????? ???????? เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” พร้อมให้ครูดาวน์โหลดทุกกลุ่มสาระ ‼️ย้ำว่าครบทุกวิชา 8 กลุ่มสาระ‼️

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. 9
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. 10
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. 11
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. 12
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. 13
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. 14

ลิงก์ดาวน์โหลด

หากคุณครูต้องการดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดแบบแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ด้านล่างโดยใช้บัญชี Aksorn One Account สามารถสมัครฟรีที่ >> คลิกที่นี่ หรือหากเป็นสมาชิกแล้วเข้าระบบและดาวน์โหลดได้ทันที ได้ไฟล์ครบถ้วนดังตัวอย่างในภาพด้านล่างไปเลย

ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท.
ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์แผน Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย อักษรเจริญทัศน์ อจท. 15

สำหรับ ครูประถม
คลิกดาวน์โหลดได้เลยที่นี่ >> https://www.aksorn.com/download-link-p

สำหรับ ครูมัธยมต้น
คลิกดาวน์โหลดได้เลยที่นี่ >> https://www.aksorn.com/download-link-m

สำหรับ ครูมัธยมปลาย
คลิกดาวน์โหลดได้เลยที่นี่ >> https://www.aksorn.com/download-link-h

ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่สมรรถนะ(8 กลุ่มสาระ)
ไฟล์ PDF >>
https://drive.google.com/drive/folders/1-4o0NETkeqmyHuiOTKP4V_DDu6zRUaRK

ขอบคุณที่มา : บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) – แหล่งรวบรวมใบงาน แผนการสอน หนังสือเรียน ทุกระดับชั้นเรียน (aksorn.com)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่