ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำเอกสารชั้นเรียน “แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-ปพ.5

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-ปพ.5
ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-ปพ.5

เหตุผลในการพัฒนาคือ

1. เพื่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดทำฐานข้อมูล

2. ปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงานวัดผล และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. เตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการใข้งาน

4.ลดระยะเวลาในการดำเนินการด้านเอกสาร

หากคุณครูท่านใด/โรงเรียนใด สนใจทดลองใช้ทางโรงเรียนของเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง  และถ้าหากท่านเห็นว่าโปรแกรมของเรามีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียนท่าน ทางโรงเรียนยินดีปรับปรุงระบบให้กับโรงเรียนของท่านเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่