แจกไฟล์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ
แจกไฟล์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ

แจกไฟล์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ

โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) (THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONAIRE)
สำหรับการแปลผล SDQ ของอาจารย์ที่ปรึกษา
สำหรับประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้

  • ด้านอารมณ์
  • ด้านความประพฤติ/เกเร
  • ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง
  • ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
  • ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ
แจกไฟล์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ 3
แจกไฟล์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ
แจกไฟล์ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) พร้อมแปลผลอัตโนมัติ 4

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณไฟล์ โปรแกรม SDQ เป็นลิขสิทธิโดยชอบธรรมของ อ.จเร หลอประดิษฐ์ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่