แจกไฟล์ ตัวอย่างโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ผ่านแล้ว โดยห้องเรียนอนุบาล ยุคใหม่ ครูอุ้ม
แจกไฟล์ ตัวอย่างโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ผ่านแล้ว โดยห้องเรียนอนุบาล ยุคใหม่ ครูอุ้ม

แจกไฟล์ ตัวอย่างโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ผ่านแล้ว โดยห้องเรียนอนุบาล ยุคใหม่ ครูอุ้ม

เผยแพร่โครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เรื่อง Story ของพี่สี ที่ผ่านแล้ว เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่พี่น้องได้นำไปเป็นเป็นแนวทางจ้า ตัวอย่างโครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2563 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย doc ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

รายงานผลโครงงาน เรื่อง”Story ของพี่สี” ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบโครงงาน
นางสาวพัชรินทร์ เอสะตี
โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แจกไฟล์ ตัวอย่างโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ผ่านแล้ว โดยห้องเรียนอนุบาล ยุคใหม่ ครูอุ้ม
แจกไฟล์ ตัวอย่างโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ผ่านแล้ว โดยห้องเรียนอนุบาล ยุคใหม่ ครูอุ้ม 3

รายงานการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ได้จัดทำโครงงาน เรื่อง”Story ของพี่สี ขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เด็กสนใจ
เด็กๆได้ทดลองการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมการทำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เด็กรู้จักคิดแก้ปัญหา
จากสิ่งที่เรียนรู้ได้ตามวัยของเด็ก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ใหม่ๆในชีวิตประจำวันได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการจัดประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ ต่อยอดได้ไม่มากก็น้อย

แจกไฟล์ ตัวอย่างโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ผ่านแล้ว โดยห้องเรียนอนุบาล ยุคใหม่ ครูอุ้ม 4

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณที่มา :: ห้องเรียนอนุบาล ยุคใหม่ ครูอุ้ม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่