หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

1153
0
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๕ (๕) กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ด้านข้อมูลสารสนเทศประจําปี โดยสํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ร่วมกับผู้แทนองค์กรหลัก หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐) พร้อมทั้ง ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการ ด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้โรงเรียน กทม. งดเข้าแถวเช้า กันโควิด-19 เปิดเทอม-ป.4 ถึง ม.6 เรียนคู่ออนไลน์
บทความถัดไปสพฐ. เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ผ่านระบบสารสนเทศ SET ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่