หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3

ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3

ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3 พร้อมเพลงและเกม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

14123
0
ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3
ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3

ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3 พร้อมเพลงและเกม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

เป็นองค์ประกองสำคัญหนึ่งที่จัดอยู่ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดย  เริ่มตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  ปฏิบัติงาน  และปรับปรุงการทำงาน  โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม

ดาวน์โหลด แผนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้  จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามเนื้อหาของหลักสูตร    และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่กองลูกเสือ  โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน  

เว็บไซต์ ครูอาชีพได้รวบรวมแผนการเรียนรู้ ลูกเสือ เนตรนารี เพื่ออำนวยความสะดวกกับคุณครูสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม หรือประกอบการประเมิน สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างครับ

แผนการเรียนรู้ลูกเสือสำรอง

แผนการเรียนรู้ลูกเสือสามัญ

แผนการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ขอขอบคุณ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4
ภาพปก : โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด คู่มือโครงงานคุณธรรม (ปีล่าสุด) ของ สพฐ. กคพ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี!! เอกสารโครงงานคุณธรรม ไฟล์เวิร์ด สามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและบริบท รร.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here